Mall852信箱儲物袋 Ferry Tale Mall852 Old HK Sticker
HK$138.0
HK$138.0
HK$38.0
HK$298.0
聯婚之囍
HK$405.0
2016-01-29
新年就到喇! 而家購買Mall852嘅產品滿港幣$100,即送您猴年八面威風利是封乙套! 數量有限,送完即止! Mall852概念店 地址: 中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座3樓H313室  電話: 2546 2686 營業時間: 星期一至五 1-8pm; 週未假日 12-8pm  
2015-06-16
Mall852最新推出靈感源自香港人家傳戶曉的罐頭食品及調味料 - 午餐肉、鹹牛肉及雞粉,為它們注入得意抵死元素,每罐載有相應食材的動物形狀萬字夾,為打工仔在辦公室做牛做馬時必備! 罐裝動物萬字夾系列共有三種口味,包括長貧牌五餐肉、長做牌老牛肉及膠落牌雞粉,罐身以不同主題的抵死幽默字句重新演繹。每款內含30個動物造型萬字夾;五餐肉款式內含港豬萬字夾,而老牛肉及雞粉則分別為老牛及禽流雞萬字夾,保證真材實料。
HK$168.0
DIY平安 (抱枕熊)
HK$78.0
DIY (馬上平安)
HK$78.0
HK$150.0
3D Iron Man Hand Light
HK$329.0